Skip to content

Waarom is er geen Partij voor het Kind? Bron: DVHN

Het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van het Kind biedt volgens advocaat Liesbeth Poortman onvoldoende garanties voor de veiligheid van kinderen.

Publicaties