Skip to content

Staat keert smartengeld uit na moord

Tjirk van Wijk werd slachtoffer van een afschuwelijk geweldsdelict: 2 voor hem onbekende mannen hebben hem in zijn eigen huis met onnoemelijk veel messteken om het leven gebracht. De nabestaanden schakelden mij in. Een zoektocht mijnerzijds toonde aan dat de staat in feite mede verantwoordelijk was voor dit gruwelijke gebeuren. Een van de daders was namelijk een levensgevaarlijke TBS-er die ten onrechte op vrije voeten was.

Tijdens de door mij aanhangig gemaakte procedure nam de toenmalige Minister van Justitie persoonlijk contact met mij op: hij wilde de zaak alsnog netjes regelen.

Dat is gebeurd. Niet alleen zijn alle kosten en is alle schade vergoed maar daarnaast zijn de nabestaanden in het bezit gesteld vaneen excuusbrief van de minister. Dat hadden we in rechte nooit bereikt.

Publicaties