Skip to content

Letselschade advocaat Liesbeth Poortman- de Boer

Als u mij inschakelt, dan weet u dat u een advocaat gevestigd in Groningen inschakelt die aangesloten is bij de LSA, derhalve de specialistenvereniging voor letselschade advocaten en die ook het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) toegekend is.

Sinds 1995 ben ik al werkzaam in de advocatenpraktijk en ik kan derhalve bogen op vele jaren (proces) ervaring. De eerste jaren was ik werkzaam In Groningen, daarna in Friesland en vervolgens wederom (vanaf 2013) in Groningen. Ik sta bovendien alleen slachtoffers bij en, alhoewel ik altijd probeer een juridische procedure te voorkomen, ik zal een juridische procedure tegen een verzekeraar nooit uit de weg gaan! Dan wanneer het moet, zal een procedure aanhangig gemaakt worden. Een dergelijke procedure kan bovendien kosteloos gevoerd worden, mits de aansprakelijkheid is erkend. Ook hierover volgt later meer informatie.

Medisch adviseur

Ik werk al vele jaren samen met een vaste medisch adviseur. Zij zijn, net als ik, gevestigd in Groningen, waardoor de lijnen echt kort zijn. Indien nodig komen wij bij elkaar op kantoor in Groningen om een zaak te bespreken. Ook is de inzet van de medisch adviseur van belang als een medische expertise wordt verricht. Dit houdt in dat een onafhankelijk medisch specialist een advies uitbrengt over het ongevalsletsel en de beperkingen die dit met zich meebrengt. De medisch adviseur stelt dan de vragen vast die de specialist moet beantwoorden en, niet onbelangrijk, de medisch adviseur weet welke medisch specialisten het meest geschikt zijn om ingeschakeld te worden. De medisch adviseur zal in dat geval een aantal specialisten voordragen. Ook de medisch adviseur van de verzekeraar zal dat doen. Realiseert u zich goed dat het absoluut essentieel is dat uw advocaat een medisch adviseur heeft die hierin snel en professioneel kan schakelen. Met zo’n medisch adviseur werk ik dus al vele jaren samen.

Mijn cliënten

Ik sta met name slachtoffers bij die woonachtig zijn in Noord-Nederland. Uiteraard sta ik ook mensen bij die elders in het land (en zelfs wel in het buitenland) wonen maar de meeste cliënten zijn woonachtig in Groningen, Friesland en Drenthe. Cliënten die in Groningen wonen, komen gemakkelijk langs en omgekeerd stap ik zo op mijn fiets richting de cliënt. Wanneer de cliënt niet op fietsafstand van mijn kantoor woont of wanneer diegene niet mobiel is, dan is de afstand gemakkelijk te overbruggen. Wat ik ook heb gemerkt is dat cliënten het vaak prettig vinden als ze in hun dialect met mij kunnen praten. Ik heb bijna 10 jaar in Friesland gewerkt waardoor ik de Friese taal redelijk goed machtig ben. Ik spreek deze taal niet maar kan het Fries goed volgen. Ik ben Groningse en versta dat dialect dus goed. Dat geldt ook voor het Drentse dialect. Bent u woonachtig in Noord-Nederland, dan bent u bij mij dus zeker aan een goed adres!

Reviews en cliëntervaringen

No cure no pay

Letselschade advocaten mogen onder hele specifieke omstandigheden, rechtsbijstand verlenen op basis van no cure no pay afspraken. Misschien bent u er niet mee bekend maar op alle andere rechtsgebieden dan die van de letselschade praktijk, zijn no cure no pay afspraken verboden.

Ik sta op zich niet afwijzend tegenover rechtsbijstand op basis van een no cure no pay afspraak, zij het dat het vrijwel altijd slecht uitpakt voor een cliënt. Het komt er dus bijna altijd op neer dat ik het een cliënt afraadt om op een no cure no pay basis met mij een overeenkomst aan te gaan.

Forum Advocaten & Rechtsanwalt

Ik ben letselschade advocaat bij Forum Advocaten & Rechtsanwalt, gevestigd te Groningen, bij welk kantoor 9 advocaten werkzaam zijn met verschillende disciplines, zoals het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht, het ondernemingsrecht en het personen & Familierecht. Mochten zich problemen voordoen waarvoor een collega advocaat ingeschakeld moet worden, dan hoeft u daarvoor niet naar een ander kantoor. Indien nodig, kan ik op een laagdrempelige manier mijn collega om een advies vragen.

“Liesbeth heeft niet alleen oog voor het dossier dat voor haar ligt, maar ook voor de persoon die tegenover haar zit.”

— Annemiek van Rassel