Skip to content

Letselschade advocaat

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval of hebt u op een andere manier letselschade opgelopen, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval, een medische fout of een gewelds- of zedendelict, schakelt u dan zo snel mogelijk een letselschade advocaat in.

U leest het goed, ik adviseer u een advocaat in te schakelen. Is dat dan niet hartstikke duur? Nee, dat zal ik u straks uitleggen. U bent juist financieel beter af bij een advocaat dan bij een andere belangenbehartiger.

U denkt misschien dat iedere belangenbehartiger ook advocaat is? En dat een jurist ook advocaat is? Dat is een misverstand. Juist is dat iedere advocaat jurist is maar omgekeerd is dat niet zo. Voor u is het van belang te weten dat u met een advocaat te maken hebt omdat u bij een advocaat aan het hoogste adres bent en omdat enkel advocaten de bevoegdheid hebben te procederen. Dit laatste is in de letselschadepraktijk van essentieel belang. Ook dat ga ik later uitleggen.

Welke letselschade advocaat?

Welke letselschade advocaat u inschakelt is natuurlijk geheel aan u. Ik adviseer u in ieder geval een letselschade advocaat in te schakelen die aangesloten is bij de specialistenvereniging, namelijk de LSA (=Letsel Schade Advocaten). Deze vereniging, waar letselschade advocaten zich bij kunnen aansluiten, verlangt op het gebied van kennis en kunde veel van haar leden. Zo moeten letselschade advocaten jaarlijks opleidingen volgen waarmee zij hun kennisniveau up to date houden. Indien u meer wilt weten over deze vereniging en waar deze voor staat, dan verwijs ik u naar de website van de LSA. Op deze site kunt u ook nagaan welke letselschade advocaat bij u in de buurt gevestigd is.

Tevens raad ik u aan een letselschade advocaat in de arm te nemen die het Nationaal Keurmerk Letselschade heeft (het NKL). Dit keurmerk wordt afgegeven door de Letselschaderaad aan letselschade advocaten die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Via de website van de Letselschaderaad, kunt u nagaan welke letselschade advocaten dit keurmerk hebben en u kunt nagaan welke letselschade advocaat bij u in de buurt gevestigd is.

Ook raad ik u aan een ervaren letselschade advocaat in te schakelen die alleen slachtoffers bijstaat. Dit behoeft denk ik weinig uitleg. Toch is het niet zo dat iedere advocaat veel (proces)ervaring heeft en ook niet iedere advocaat staat enkel en alleen slachtoffers bij. (Proces)ervaring is van belang omdat vrijwel altijd een grote en daarmee machtige verzekeringsmaatschappij (met hele diepe zakken) aan de andere kant staat. De verzekeraar is met andere woorden de wederpartij en die zal vanzelfsprekend zeer kundige mensen inschakelen, waartegen uw advocaat wel opgewassen zal moeten zijn. Het komt ook geregeld voor dat de verzekeringsmaatschappij, dus uw tegenpartij, een advocaat inschakelt. U staat met 1-0 achter als u door een belangenbehartiger wordt bijgestaan die geen letselschade advocaat is.

Medisch adviseur

Wat ik u ook aanraad, is dat u een letselschade advocaat inschakelt die samenwerkt met een medisch adviseur. In de letselschade praktijk is voor het vaststellen van de omvang van de schade, de medische informatie en de duiding daarvan, van groot belang. De advocaat vraagt deze medische informatie op, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij medisch specialisten en deze informatie wordt gedeeld met de medisch adviseur. Laatstgenoemde zal aan de hand van die medische informatie, een advies uitbrengen. Uit dat advies blijkt bijvoorbeeld welke letsels ongevalsgevolg zijn maar ook in hoeverre de letsels blijvend zijn en voor welk percentage dit voor invaliditeit zorgt. Een medisch adviseur wordt ook voor de afwikkeling van een zaak gevraagd aan te geven of er medische voorbehouden overeengekomen moeten worden. Stel dat iemand een verhoogd risico op slijtage heeft ten gevolge van een letsel. Dan is het van belang dat bij de afwikkeling van de zaak daarvoor een voorbehoud wordt overeengekomen. Dit houdt in dat het slachtoffer, wanneer op termijn de slijtage voor meer beperkingen zorg en dus meer schade, de verzekeringsmaatschappij kan vragen die extra schade te vergoeden. Meestal wordt dan wederom een letselschade advocaat benaderd die de zaak weer opent en die de verzekeraar aanschrijft.

Een medisch adviseur is ook van groot belang als het gaat om medische aansprakelijkheid. Dit houdt in dat iemand slachtoffer is van een medische fout. Er is bijvoorbeeld bij een operatie iets misgegaan of een arts heeft een diagnose gemist. Zonder medisch advies, is het voor een letselschade advocaat niet mogelijk vast te stellen of er een medische fout is gemaakt. Wat u zich ook moet realiseren is dat een verzekeringsmaatschappij ook medisch adviseurs inschakelt. Ook wat dit aangaat moet u er voor zorgen dat u zo goed mogelijk wordt bijgestaan.

Letselschade advocaat in Groningen

Alhoewel het geen noodzaak is, lijkt het mij voor het slachtoffer belangrijk dat de advocaat in de buurt van het slachtoffer, gevestigd is. Het komt toch geregeld voor dat cliënten langs willen komen om iets te bespreken of om iets af te geven. Dit gaat nou eenmaal gemakkelijker als de advocaat in de buurt van het slachtoffer gevestigd is. Ook kan een advocaat gemakkelijker bij de cliënt langsgaan wanneer diegene niet al te grote afstanden hoeft te overbruggen. Diverse letselschadebureaus of advocatenkantoren doen voorkomen dat ze in het gehele land werkzaam zijn. Dat klopt uiteraard niet. Mijn advies is om altijd na te gaan waar het kantoor gevestigd is. Is dat niet in de buurt, dan zou ik een advocaat dichterbij zoeken.

Mocht u een letselschade advocaat willen inschakelen op basis van no cure no pay, dan is het goed om na te gaan of die advocaat überhaupt bereid is u op die basis bij te staan. Niet alle letselschade advocaten willen cliënten  op basis van no cure no pay afspraken van bijstand voorzien. Bovendien is het van belang dat u een advocaat raadpleegt die voor u kan nagaan of het wel in uw belang is om op basis van no cure no pay te worden bijgestaan.

Tot slot raad ik u aan met een letselschade advocaat in zee te gaan die werkzaam is op een advocatenkantoor waarbij ook advocaten werkzaam zijn met andere specialisaties. Zo komt het geregeld voor dat er strubbelingen optreden met een werkgever. Letselschade slachtoffers zijn bijvoorbeeld op het werk minder inzetbaar, hetgeen soms resulteert in gedoe met de werkgever. In dat geval kan advies ingewonnen worden bij een arbeidsrechtadvocaat.

Deskundige advocaat

Ook is het sociale zekerheidsrecht van belang. Dit is een rechtsgebied waarin bijvoorbeeld uitkeringen en het weigeren daarvan, aan de orde zijn. Als iemand na 2 jaar arbeidsongeschiktheid nog steeds niet aan het werk kan, dan dient een WIA aanvraag gedaan te worden.  Maar ook al voor die tijd zijn uitkeringsaanvragen aan de orde. Als uitkeringen worden geweigerd, dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt. Soms is het noodzakelijk dat beroep bij de rechtbank wordt ingesteld. Bijstand van een deskundige advocaat is dan een must.

Verder is het ondernemingsrecht van belang. Stel dat een slachtoffer met letsel een onderneming heeft en dat diegene  niet meer verder kan met zijn onderneming. Dan zal de onderneming misschien verkocht moeten worden. Aandelenoverdracht of overgang van een onderneming, zijn typische voorbeelden waar een ondernemingsrecht advocaat wel raad mee weet.

Tot slot is het zogenaamde personen & familierecht van belang. Als een slachtoffer met letsel een (forse) schadevergoeding krijgt, dan zal uitgezocht moeten worden of dit bedrag, wanneer het slachtoffer gehuwd is, in een gemeenschappelijke boedel valt en zo ja, of dit voorkomen kan worden. Dit hang van allerlei omstandigheden af. Een advies kan dan bij een personen & familierecht advocaat ingewonnen worden.

“Liesbeth gaat niet boven, maar naast je staan en probeert samen te zoeken naar de best mogelijke oplossing.”

— Sietze Kooistra