Skip to content

Klacht: arts maakte bevalling tot een hel

In Nederland hebben we te maken met relatief hoge kindersterfte cijfers. Daarvoor zijn verschillende verklaringen.

Waar ik geregeld mee te maken heb gehad en nog steeds krijg, zijn bevallingen die traumatisch voor de moeder verlopen zijn. Dat kan zijn doordat de begeleiding of pijnbestrijding onvoldoende was, dat kan zijn omdat een behandeling is uitgevoerd die de moeder niet wilde en dat kan ook zijn, eventueel gecombineerd met voornoemde, dat de baby door zuurstoftekort hersenschade oploopt en gehandicapt door het leven moet of zelfs sterft tijdens of na de bevalling.

Ouders moeten zich realiseren dat zij met adequate rechtsbijstand tegen het ziekenhuis kunnen opkomen. Hierdoor kunnen zij inzicht krijgen in het medische dossier en kan achterhaald worden of er iets is misgegaan waarvoor het ziekenhuis aansprakelijk te houden is en zo ja welke vergoeding zij kunnen vragen. Kinderen die gehandicapt geraakt zijn door een fout van het ziekenhuis moeten mogelijk intensieve en vaak kostbare behandelingen of begeleiding krijgen. Dit soort kosten worden als schade aangemerkt. Ook als ouders besluiten voor hun kind te gaan zorgen in plaats van hun baan of bedrijf te behouden, is het mogelijk hiervoor schadevergoeding te krijgen.

Publicaties