Skip to content

Hulp faalt bij gezinsdrama in Hoogeveen. Bron: Leeuwarder Krant

Hulpverlenende instanties in Hoogeveen wisten dat de thuissituatie van het meisje Sharleyne zeer onveilig was, maar hebben niet ingegrepen.

Publicaties