Skip to content

Fataal ongeluk met dug-out krijgt een staartje. Bron: Fieldmanager.nl

Beheerders van sportcomplexen en clubs moeten jaarlijks controleren of hun voorzieningen veilig genoeg zijn. Als ze de noodzakelijk geachte maatregelen in gang zetten, dekt de verzekering de schade als er onverhoopt toch een ongeluk gebeurt; een oplossing waarmee iedereen uit de voeten moet kunnen, volgens letselschadeadvocaat Liesbeth Poortman. Zij treedt op namens de ouders van slachtoffers van het dug-outdrama in het Friese Twijzel.

Publicaties