Skip to content

Claim van nabestaanden

In Nederland hebben nabestaanden geen recht op vergoeding van zogenaamde affectieschade. Affectieschade is schade die iemand lijdt ten gevolge van het verlies of gemis van een naaste die hem of haar bijvoorbeeld is ontvallen door een ongeval of een geweldsmisdrijf.

De wet bepaalt dat dit soort nabestaanden slechts vergoeding kunnen krijgen voor de kosten van de uitvaart en vergoeding van derving levensonderhoud. Indien bijvoorbeeld een kind door de schuld van iemand anders is overleden ( ongeluk of moord), dan hebben ouders en broers en zusters in feite niets te vorderen. Hoogstens krijgen ouders een vergoeding voor de uitvaart, tenzij ze daarvoor een verzekering hebben afgesloten.

Al jaren is dit  voor velen in de letselschadepraktijk een doorn in het oog.

Voor meerdere nabestaanden heb ik met succes toch vergoeding van smartengeld en soms ook schadeposten zoals verlies van arbeidsvermogen (een nabestaande is niet in staat te werken) geclaimd. Het voert te ver dit uitgebreid uiteen te zetten. Duidelijk moet zijn dat er dus wel degelijk, wederom afhankelijk van de omstandigheden van het geval, mogelijkheden zijn voor nabestaanden hun totale schade vergoed te krijgen, alhoewel de wet hen dit ontzegt.

Publicaties